This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Restoration of Independence of Estonia: 30th Anniversary (ENG and EST)

On the occasion of the thirtieth anniversary of the Decision that returned Estonia to the community of nations, I extend my greetings and my expressions of gratitude to all those who work for ever closer relations between our countries.

On August 20, 1991, Estonia regained its destiny as a sovereign state.

The re-establishment of diplomatic relations with Italy, which has never recognized the annexation of Estonia to the USSR, was agreed on August 27 and made effective on August 31.

In the path that led Estonia to join the Atlantic Alliance and the European Union, the support of Italy has never failed, not only on a political level, but also accompanying the rapid economic and social transformation of Estonia.

The exchange of experiences, the participation of Italian companies and work in the development of Estonia, the collaboration in culture and science, all the bonds that have been created over time have cemented the friendship between our countries, friendship that is strengthened in the membership of the Euro-Atlantic institutions.

The contribution of the Italian Armed Forces to the defence of the Baltic Republics in the context of NATO mechanisms demonstrates the concrete implementation of the principle of solidarity, the cornerstone of relations between the member states of the Atlantic Alliance and on which the European construction is based.

By joining the European Union, Estonia has become part not only of the most advanced system of economic integration, but also of a community of values ​​that allows us to share opportunities for progress and social and democratic growth.

The great challenges for overcoming the pandemic and for building a sustainable future offer new opportunities for collaboration between our countries in sectors that can bring great benefits to the well-being of citizens and to the competitiveness of businesses.

With the hope that the excellent relations between Estonia and Italy will intensify, let us work together to defend and strengthen democracy, justice and freedom.

Daniele Rampazzo

***

Kolmkümmend aastat on möödunud ajast, mil Eesti naasis rahvaste kogukonda ja ma sooviksin pöörduda oma tervituse ja tänuavaldustega kõigi poole, kes töötavad selle nimel, et meie riikide vahelised suhted oleksid üha tihedamad.

20. augustil 1991 sai Eesti tagasi oma staatuse suveräänse riigina.

Diplomaatiliste suhete taastamine Itaalia riigiga, mis pole kunagi tunnistanud NSV Liidu poolset annekteerimist, lepiti kokku 27. augustil ja otsus jõustus 31. augustil.

Sellel teel, mis viis Eesti liituma Põhja-Atlandi lepingu ja Euroopa Liiduga, on Eestil alati olnud Itaalia toetus nii poliitilisel tasandil kui ka majandusliku ja sotsiaalse struktuuri kiire ümberkujundamisega.

Kogemuste jagamine, Itaalia ettevõtete ja töötajate osalemine Eesti arengus, koostöö kultuuri- ja teadusvaldkonnas ning kõik aja jooksul tekkinud sidemed on tugevdanud meie riikide vahelist sõprust, mis kasvab veelgi tänu ühisele kuulumisele Euroopa ja transatlantilistesse institutsioonidesse.

Itaalia relvajõudude panus Balti vabariikide kaitsesse NATO mehhanismide kontekstis ilmestab konkreetset solidaarsuspõhimõtte rakendamist, mis on Atlandi Liidu liikmesriikide vaheliste suhete ja Euroopa ülesehitamise nurgakivi.

Euroopa Liiduga liitumisega on Eesti saanud osaks mitte ainult kõige arenenumast majandusliku integratsiooni süsteemist, vaid ka väärtustel põhinevast kogukonnast, mis lubab meil jagada võimalusi edasiminekuks ning sotsiaalseks ja demokraatlikuks kasvuks.

Suured väljakutsed pandeemia ületamiseks ja jätkusuutliku tuleviku ehitamine pakuvad uusi võimalusi meie riikide vaheliseks koostööks valdkondades, mis võivad tuua suurt kasu kodanike heaolule ja ettevõtete konkurentsivõimele.

Lootuses, et Eesti ja Itaalia suurepärased suhted tihenevad veelgi, saame koos töötada, et kaitsta ja tugevdada demokraatiat, õiglust ja vabadust.

Daniele Rampazzo