Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

#SpeakOut: Ambassadors to Estonia join UNiTE campaign

#SpeakOut: Ambassadors to Estonia join UNiTE campaign: “Orange the World: End Violence against Women Now!” from 25.11 to 10.12.2022

Press Release

Tallinn, 25.11.2022

Ambassadors and Embassies from Austria, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Moldova, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Turkey, United Kingdom and United States in Estonia speak out and take a stand. They join 16 Days of Activism against Gender-Based Violence (GBV) “Orange the World: End Violence against Women Now!”

The 16-day international campaign launched by the UN Secretary-General takes place every year between 25. November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, and 10. December, Human Rights Day.

Ending violence against women starts with believing survivors and adopting comprehensive and inclusive approaches that tackle the root causes, transform harmful social norms, and empower women and girls. Many factors contribute to fighting ad ending gender-based violence: for example, survivor-centred essential services across policing, justice, health, and social welfare sectors and sufficient financing for a comprehensive women’s rights agenda.

Since the outbreak of COVID-19, data shows that all types of violence against women and girls, particularly domestic violence, have intensified and that the world was unprepared to respond to its rapid escalation. A new UN Women report, based on survey data from 13 countries published on November 24 shows that COVID-19 has eroded women’s perception of safety, both at home and in public spaces, with significant negative impacts on their mental and emotional well-being. In addition, the current global context of violent conflicts, humanitarian crises and increasing climate-related disasters contributes to an increase in violence against women.

To demonstrate their commitment, support, and solidarity with the global campaign, people all over the world light up their communities in orange, as the orange color symbolizes a brighter, free of violence future for women and girls.

#speak out – silence helps only the perpetrators of violence against women and girls!

With this appeal, we want to draw attention to the fact that there are helping organizations in Estonia that help victims of gender-based violence and are happy to accept donations:

https://naistetugi.ee/en/support-us/

http://naistevarjupaik.ee/esileht/

21nov2022 111924 img 0178 photosilvergutmann

 

#räägivälja: Suursaadikud Eestis ühinevad UNiTE-kampaaniaga: „Muudame maailma oranžiks: lõpetagem kohe naistevastane vägivald!” (25.11-10.12.2022)

Pressiteade

Tallinn, 25.11.2022

Ameerika Ühendriikide, Austria, Bulgaaria, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Kreeka, Läti, Leedu, Moldova, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi ja Ühendkuningriigi suursaadikud ja saatkonnad Eestis jagavad naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva üleskutset ning osalevad soolise vägivalla vastu suunatud kampaanias, mille hüüdlauseks on „Muudame maailma oranžiks: lõpetagem kohe naistevastane vägivald!” (“Orange the World: End Violence Against Women Now!”).

16 päeva kestev ÜRO peasekretäri ellu kutsutud rahvusvaheline kampaania toimub igal aastal rahvusvahelisest naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevast 25. novembril kuni inimõiguste päevani 10. detsembril.

Naistevastase vägivalla lõpetamine algab sellest, et kuulame ja usume selle all kannatanuid ning võtame kasutusele kõikehõlmavaid ja kaasavaid meetmeid, mis tegelevad algpõhjustega, muudavad kahjulikke sotsiaalseid norme ning annavad naistele ja tüdrukutele tugevama hääle. Soolise vägivalla vastu võitlemisele aitavad kaasa paljud tegurid, nagu näiteks kannatanutele suunatud olulised teenused politsei-, õigus-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektorites ning piisav rahastus terviklikule naiste õiguste tegevuskavale.

Alates COVID-19 puhangust näitab satistika, et igat tüüpi naiste ja tüdrukute vastane vägivald, eriti koduvägivald, on suurenenud ja maailm ei olnud valmis selle kiirele eskaleerumisele reageerima. 24. novembril avaldatud uus ÜRO naiste aruanne, mis põhineb 13 riigis tehtud uuringuandmetel, näitab, et COVID-19 on vähendanud naiste turvatunnet nii kodus kui ka avalikus ruumis. See omakorda avaldab märkimisväärset negatiivset mõju nende vaimsele ja emotsionaalsele heaolule. Lisaks suurendab naistevastast vägivalda praegune üleilmne vägivaldsete konfliktide, humanitaarkriiside ja kliimaga seotud katastroofide kasv.

Selleks, et näidata oma pühendumust, toetust ja solidaarsust ülemaailmse kampaaniaga, kasutavad inimesed kogu maailmas rohkelt oranži värvi, kuna just see värv sümboliseerib naiste ja tüdrukute helgemat, vägivallavaba tulevikku.

Selle üleskutsega juhime lisaks tähelepanu Eestis tegutsevatele abiorganisatsioonidele, mis aitavad soolise vägivalla ohvreid ja võtavad hea meelega vastu annetusi:

https://naistetugi.ee/toeta/

http://naistevarjupaik.ee/esileht/

#räägivälja – vaikimine aitab ainult naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla toimepanijaid!